Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

1. hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti

2. laatia tutkimussuunnitelman

3. työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.

Laajuus: 10

Aikataulu: 20.01.2016 - 31.05.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lauri Rautkari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lauri Rautkari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

  Kandidaatintyö laaditaan opiskelijan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaattiseminaarin alussa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu viikoittaisista luennoista ja niihin liittyvistä harjoituksista, pienryhmätyöskentelystä, kirjallisesta kandidaatintyöstä, seminaariesityksestä ja opponoinnista. Kurssin arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  10 op = 270 h

  Luennot ja muu kontaktiopetus 10-24 h

  Harjoitukset 2-10 h

  Opinnäytetyön kirjoittaminen 236-258 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentokalvot ja muu jaettava materiaali.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus- ja pääaineopinnot pääosin suoritettu.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus