Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Projektityön tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tutkimusryhmän työhön.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.05.2016 - 31.07.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tapani Vuorinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Vuorinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektityössä opiskelija tutustuu projektin tavoitteisiin ja osallistuu tutkimusprojektin toteuttamiseen osallistumalla tutkimusryhmän työskentelyyn itsenäisesti ryhmän jäsenenä. Opiskelija raportoi tulokset sovitulla tavalla kirjallisesti sekä esittää ne suullisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen projektityö ja sen raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Tutustuminen tutkimusryhmään ja tutkimuksen tavoitteisiin 30 h

  Mittaukset/tutkimusprojektin toteuttaminen 80 h

  Raportointi 20 h

  Loppuseminaari 5 h