Credits: 10

Schedule: 01.06.2016 - 30.08.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kesä (kesäkuu-elokuu)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten teollinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka oman alan osaamista voidaan soveltaa luovasti käytännön ongelmiin. Tavoitteena on oppia elektroniikan, ohjelmoinnin ja tiedonsiirron yhdistämistä sekä datan keräämistä ja tiedon saataville tuomista sekä erilaisia työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, kokouskäytäntöjä sekä tulosten dokumentointia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan tuotekehityshanke, joka sisältää elektroniikkasuunnittelua ja ohjelmointia. Hankkeet toteutetaan ryhmissä, jossa kullakin ryhmän jäsenellä on oma roolinsa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmätyöt, raportointi, loppuseminaari

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 50t

itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely 215t.

 

 

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot ohjelmoinnista ja elektroniikasta (esimerkiksi kurssilta Sähköpaja) ovat suositeltavia esitietoja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa, mahdollisia lisäohjeita saattaa tulla kurssin MyCourses-sivulle viimeistään 15.5.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon valinnaiseksi opintojaksoksi, mutta se voidaan sisällyttää myös maisterivaiheen valinnaisiin. Kurssi vaatii työskentelyä virka-aikana (väh. 10 tuntia viikossa), joten esim. kesätöiden tekeminen samaan aikaan on hankalaa.

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Kieliluokka 1: suomi

Description