Credits: 1

Schedule: 01.04.2016 - 31.07.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2016-2017) - V (2017-2018).

Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella. Lukuvuonna 2016-2017 tutoriksi haluavien tulee osallistua koulutukseen huhti/toukokuussa 2016.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toimia ensimmäisen vuosikurssin suomalaisten tai kansainvälisten opiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen kv-ISO/ISOhenkilökoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta. Raportin pituus tulee olla yhdestä kahteen sivua. Raportissa tulee kertoa ryhmän toiminnasta ja palautteesta, jota on saanut omalta kv-ISO/ISOryhmältään tai toisilta kv-ISO/ISOhenkilöiltä sekä arvioida itseään pienryhmän ohjaajana.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=Eri-0.2160

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lisätietoja antaa AYY:n ISOtirehtööri ja opintoasiainpäälliköt.

Kurssin tuottavat AYY vastaavine yhdistyksineen ja TF yhteistyössä tekniikan alan korkeakoulujen kanssa.

Description