Omfattning: 1

Tidtabel: 01.04.2016 - 31.07.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2016-2017) - V (2017-2018).

Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella. Lukuvuonna 2016-2017 tutoriksi haluavien tulee osallistua koulutukseen huhti/toukokuussa 2016.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Toimia ensimmäisen vuosikurssin suomalaisten tai kansainvälisten opiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen kv-ISO/ISOhenkilökoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta. Raportin pituus tulee olla yhdestä kahteen sivua. Raportissa tulee kertoa ryhmän toiminnasta ja palautteesta, jota on saanut omalta kv-ISO/ISOryhmältään tai toisilta kv-ISO/ISOhenkilöiltä sekä arvioida itseään pienryhmän ohjaajana.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=Eri-0.2160

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lisätietoja antaa AYY:n ISOtirehtööri ja opintoasiainpäälliköt.

Kurssin tuottavat AYY vastaavine yhdistyksineen ja TF yhteistyössä tekniikan alan korkeakoulujen kanssa.

Beskrivning