Tfy-99.3249 Biomedical Engineering, special course P: Physics, measurements and data analysis of MEG and EEG

Tfy-99.3249 Biomedical Engineering, special course P: Physics, measurements and data analysis of MEG and EEG

Tfy-99.3249 Biomedical Engineering, special course P: Physics, measurements and data analysis of MEG and EEG

Tidtabell: 01.05.2016 - 24.05.2016

Undervisningsperiod:

Omfattning: 2-5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning