Credits: 5

Schedule: 01.09.2016 - 30.09.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. arviointijakso - periodi I (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii teknisesti ja ilmaisullisesti hyvälaatuisen valokuvan tuottamiseen vaadittavat tekijät ja ymmärtää valokuvan laajana kulttuurisena ilmiönä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opiskelija saa perustiedot ja -taidot digitaalisen kameran ominaisuuksista, kuvaamisen perustekniikoista ja kuvien jälkikäsittelyprosesseista. Kurssilla paneudutaan valokuvailmaisuun ja –viestintään erilaisten harjoitustehtävien ja luentojen kautta, jotta opiskelija oppii tekemään ja tulkitsemaan valokuvia erilaiset käyttötarkoitukset huomioiden. Tätä osaamista opiskelija voi hyödyntää oman pääaineopiskelunsa, työelämänsä ja viestinnällisen toimintansa tukena. Kurssilla käsitellään myös valokuvaa koskevia eettisiä kysymyksiä ja valokuvaamiseen vaikuttavia juridisia säädöksiä. Kuvien jälkikäsittelyssä käytetään Adobe Bridge, Adobe Camera Raw ja Adobe Lightroom -ohjelmia ja niitä tukevaa Adobe Photoshop -ohjelmaa. Perustekniikat ovat sovellettavissa muihinkin ohjelmaympäristöihin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, demonstraatiot, harjoitustehtävät, keskustelut, vierailut, kirjallisuus ja verkkoaineistot. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa lähiopetusosuudessa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä 135 h josta,
Kontaktiopetus 70 h
Omatoiminen työskentely 65 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Saraste, Leena. 2010. Valokuva, muisto - viesti – taide. Helsinki: Musta Taide. Muu käytettävä materiaali ilmoitetaan kurssiesitteessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi korvaa lv 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 20089 Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) (5 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C0000

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma digitaalinen järjestelmäkamera kurssin aikana.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa median sivuaineopintokokonaisuutta, eikä sitä voi suorittaa sivuaineopintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina. Median 15 op sivuaineeseen haetaan keväällä eAgen kautta.

Description