Credits: 5

Schedule: 13.09.2016 - 14.10.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kehittää omaa ilmaisutapaansa ja visuaalista tulkintaa kuvantekemisessä
- käyttää kuvailmaisua tekstin visualisointiin ja välittämiseen sekä narratiivisten merkitysten muodostamiseen
- arvioida kuvakerrontaa kuvituksen eri osa-alueiden sekä kuvan ja sanan vuoropuhelun näkökulmasta.
- suhteuttaa nykyistä kuvituskenttää sekä omaa työtään kuvituksen kulttuurihistoriaan
- arvioida ja soveltaa tekstin ja typografisen muotoilun visuaalisia mahdollisuuksia kuvitustyössä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tarinankerronta, narratiivisuus, tekstin ja kuvan vuorovaikutus, kuvituksen historia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailut ja käytännön harjoitukset. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 80 % läsnäolo kontaktiopetuksessa ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 135 h, josta
Kontaktiopetus: 40 h
Itsenäinen työskentely: 95 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1038

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa Illustrada - Kuvitus -sivuaineopintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa sivuaineopintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina.

Sivuaineen hakuaika on keväällä ja haku tapahtuu eAgen kautta.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääainetta opiskeleville on varattu enintään 15 paikkaa ja muille ARTSin kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille vähintään viisi paikkaa.

Description