MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

MS-C2107 Computational Assignments in Applied Mathematics

MS-C2107 Datorarbeten i tillämpad matematik

Aikataulu: 13.09.2016 - 08.12.2016

Opetusperiodi: I - II, III - IV

Laajuus: 5

Opettaja: Tuomas Lahtinen

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen