MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

MS-C2107 Computational Assignments in Applied Mathematics

MS-C2107 Datorarbeten i tillämpad matematik

Tidtabell: 13.09.2016 - 08.12.2016

Undervisningsperiod: I - II, III - IV

Omfattning: 5

Lärare: Tuomas Lahtinen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning