32E30001 Tax Challenges for Multinational Enterprises

32E30001 Tax Challenges for Multinational Enterprises

32E30001 Tax Challenges for Multinational Enterprises

Tidtabell: 01.08.2016 - 31.07.2017

Undervisningsperiod: V (Spring 2017) Töölö campus  

Omfattning: 6

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning