Omfattning: 6

Tidtabel: 10.04.2017 - 18.05.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Apulaisprofessori Peter Nyberg

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät 2019) Otaniemen kampus

III (kevät 2020) Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Antaa perustiedot yrityksen rahoituksen analysoinnista, suunnittelusta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta sekä yritysjohdon että ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, rahoituksen lähteet, arvopapereiden hinnoittelu, investointilaskelmat, tuotto ja riski, markkinoiden tehokkuus ja sijoittaminen, rahoituspäätökset, riskienhallinta ja johdannaiset.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Luennot 24 h, apulaisprofessori Peter Nyberg
  2. Harjoitukset 24 h, N.n.
  3. Palautettavat harjoitukset (25%)
  4. Tentti (75%), perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen luennoille, 24 h
Osallistuminen harjoituksiin, 24 h
Valmistautuminen luennoille, 32 h
Valmistautuminen harjoituksiin, 48 h
Tenttiin valmistautuminen, 28 h
Tentti, 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Samuli Knüpfer, Vesa Puttonen (2014) Moderni rahoitus. ISBN 978-952-14-2312-3

Kurssikirjojen saatavuus

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses 28A00110 Rahoituksen perusteet

 

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Ilmoittautumista koskevat kysymykset laitoksen opintokoordinaattorille.

Beskrivning