Credits: 6

Schedule: 12.09.2016 - 20.10.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori, PhD Matti Pohjola

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittaneet (a) tuntevat Suomen kansantalouden rakenteen ja talouspolitiikan instituutiot, (b) tietävät, mitä talouspolitiikka on ja miten se vaikuttaa, sekä (c) pystyvät soveltamaan taloustiedettä Suomen ja euroalueen ajankohtaisten talousongelmien erittelyyn.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään kansantaloutemme rakenteeseen ja sen keskeisiin talouspoliittisiin kysymyksiin sekä Suomen asemaan maailmantaloudessa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm:
⁃    Suomen ajankohtainen taloustilanne
⁃    talouden ennustaminen
⁃    raha- ja finanssipolitiikan näkymät
⁃    kansantalouden rakennemuutos ja kilpailukyky
⁃    talouskasvun lähteet Suomessa
⁃    talouskasvu, hyvinvointi ja kestävä kehitys
⁃    työn ja talouskasvun tulevaisuus
⁃    globalisaation nykyvaihe ja tulevaisuus

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h. Tentti (100% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 61h. Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 60h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ilmoitettu materiaali.

 

 

 

 

 

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C00300

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Description