Laajuus: 6

Aikataulu: 02.01.2017 - 12.04.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lehtori, VTT, DI Mikko Mustonen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I-II syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuttaa opiskelijat taloustieteessä käytettäviin matemaattisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin erityisesti mikroteoreettisissa malleissa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Lineaarialgebra
- Useamman muuttujan funktiot
- Rajoitettu ja rajoittamaton optimointi
- Kuluttajan ja yrityksen teoria
- Komparatiivinen statiikka
- Dynaamisten mallien alkeet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 40h
2. Harjoitukset 20h (20 % arvostelusta)
3. Kaksi osakoetta (yhteensä 80 % arvostelusta) tai lopputentti (80 % arvostelusta)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 40 h
- Harjoitukset 20 h
- Tentit 3 h
- Itsenäinen työskentely 97 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Simon, Carl P. and Blume, Lawrence  Mathematics for Economists  (1994), pakollinen

Saatavuus

Muu luennoilla jaettu materiaali.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C01100

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110), liiketoimintaosaamisen perusteiden pakolliset menetelmäkurssit

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu etupäässä taloustieteen erikoistumisalueella opiskeleville.

Taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssi tulee olla suoritettuna, jos opiskelija aikoo jatkaa taloustieteen maisteriohjelmassa.

Tutkintosäännöstä 2005 tutkintosääntöön 2013 siirtyneet opiskelijat voivat siirtymäsääntöjen mukaan korvata kurssin kurssilla 30C00300 Mathematical Methods for Economists, 30C00350 Mathematics II tai 30C00355 Business Mathematics II.

Opintojakson kuvaus