Credits: 6

Schedule: 13.09.2016 - 19.10.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Kari Hoppu

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (Syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: I (Syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan sopimusten merkitys yritystoiminnassa sekä sopimusten tekemiseen ja sisältöön liittyvät juridiset näkökohdat. Lisäksi kurssilla opistaan, miten toimitaan sopimussuhteeseen liittyvissä suoritushäiriötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kyky itsenäisesti tehdä sopimuksia sekä reagoida oikealla tavalla vastapuolen sopimusrikkomuksiin oman asemansa turvaten.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi sopimushallinnan merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kurssilla käydään läpi sopimusprosessi sekä selvitetään, millaisia sopimusehtoja sopimukseen tulisi kirjata. Lisäksi käydään läpi erilaiset sopimussuhteen suoritushäiriötilanteet, kuten virhe-, viivästys- ja maksukyvyttömyystilanteet sekä selostetaan, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjasta.

2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hemmo, Mika - Hoppu, Kari (2006). Sopimusoikeus. Jatkuvatäydenteinen. Talentum Focus.

Kyseinen teos on luettavissa sähköisesti Aalto-tunnuksilla seuraavasta linkistä:

Saatavuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

32C11000 Sopimus- ja markkinointijuridiikka.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C25000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.

Description