Laajuus: 6

Aikataulu: 13.09.2016 - 19.10.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Kari Hoppu

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (Syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: I (Syksy 2019), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan sopimusten merkitys yritystoiminnassa sekä sopimusten tekemiseen ja sisältöön liittyvät juridiset näkökohdat. Lisäksi kurssilla opistaan, miten toimitaan sopimussuhteeseen liittyvissä suoritushäiriötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kyky itsenäisesti tehdä sopimuksia sekä reagoida oikealla tavalla vastapuolen sopimusrikkomuksiin oman asemansa turvaten.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi sopimushallinnan merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kurssilla käydään läpi sopimusprosessi sekä selvitetään, millaisia sopimusehtoja sopimukseen tulisi kirjata. Lisäksi käydään läpi erilaiset sopimussuhteen suoritushäiriötilanteet, kuten virhe-, viivästys- ja maksukyvyttömyystilanteet sekä selostetaan, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjasta.

2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hemmo, Mika - Hoppu, Kari (2006). Sopimusoikeus. Jatkuvatäydenteinen. Talentum Focus.

Kyseinen teos on luettavissa sähköisesti Aalto-tunnuksilla seuraavasta linkistä:

Saatavuus

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

32C11000 Sopimus- ja markkinointijuridiikka.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C25000

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.

Opintojakson kuvaus