Laajuus: 6

Aikataulu: 21.02.2017 - 30.03.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Vieraileva luennoitsija Katriina Vierula

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: IV (Kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: IV (Kevät 2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa tarpeelliset perustiedot sekä työlainsäädännön keskeisimmistä kysymyksistä että työehtosopimuksista ja työmarkkinajärjestelmästä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa kaikille ja erityisesti esimiestehtäviin ja henkilöstöhallinnon alalle aikoville tarpeelliset tiedot työoikeuden keskeisestä lainsäädännöstä ja työehtosopimusjärjestelmästä. Kurssilla tuodaan esille paljon työelämän käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Paanetoja, Jaana: Työoikeus tutuksi -käsikirja. 2017. Edita Publishing.

Äimälä Markus, Kärkkäinen Mika: Yhteistoimintalaki. 3. uudistettu painos. 2015.

Saatavuus

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C31000

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Opintojakson kuvaus