Omfattning: 6

Tidtabel: 21.02.2017 - 30.03.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vieraileva luennoitsija Katriina Vierula

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: IV (Kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: IV (Kevät 2020), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa tarpeelliset perustiedot sekä työlainsäädännön keskeisimmistä kysymyksistä että työehtosopimuksista ja työmarkkinajärjestelmästä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa kaikille ja erityisesti esimiestehtäviin ja henkilöstöhallinnon alalle aikoville tarpeelliset tiedot työoikeuden keskeisestä lainsäädännöstä ja työehtosopimusjärjestelmästä. Kurssilla tuodaan esille paljon työelämän käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Paanetoja, Jaana: Työoikeus tutuksi -käsikirja. 2017. Edita Publishing.

Äimälä Markus, Kärkkäinen Mika: Yhteistoimintalaki. 3. uudistettu painos. 2015.

Saatavuus

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C31000

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Beskrivning