Credits: 6

Schedule: 01.11.2016 - 01.12.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Petri Kuoppamäki

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:II (Syksy 2018), Töölön kampus

2019-2020: II (Syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijalla on kokonaiskäsitys kilpailuoikeudesta. Lisäksi opiskelija ymmärtää keskeiset oikeudellis-taloudelliset käsitteet ja kilpailuoikeudellisen sääntelyn merkityksen yritystoiminnassa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään kilpailua rajoittavia sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä ja yrityskauppavalvontaa koskevat ydinasiat. Lisäksi käydään läpi kilpailuoikeudellinen täytäntöönpanojärjestelmä ja perehdytään valtiontukia ja julkisia hankintoja koskeviin ydinkysymyksiin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot.

2. Luentoihin ja kurssikirjaan perustuva tentti (100 %).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuoppamäki Petri (2018). Uusi kilpailuoikeus.

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E15100

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Description