Credits: 10

Schedule: 14.09.2016 - 17.05.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinnäyteseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyönsä itsenäisesti. Opiskelija osaa määritellä tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja käyttää niitä omassa opinnäytteessään. Hän osaa arvioida taiteellisen produktion ja tieteellisen kirjoittamisen suhdetta opinnäytetyössä. Hän osaa lukea kriittisesti sekä puolustaa omia argumenttejaan. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä antaa vertaispalautetta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tieteellisen kirjoittamisen konventiot käytännössä. Erilaiset opinnäytetyypit. Taiteellisen työskentelyn sekä tieteellisen kirjoittamisen suhde. Oman sekä toisten opinnäytetyöskentelyn arviointi. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritapaamiset ja opinnäytteen tekemistä tukevat kirjoitustehtävät. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus:

Seminaaritapaamiset  68 h.

Itsenäinen työskentely:

Seminaareihin valmistautuminen ja kertaaminen 80 h

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3013.kand

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinnäytetyön arviointiasteikko 0-5.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Description