Credits: 5

Schedule: 12.09.2016 - 15.12.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Lehtori Minna Nieminen
2019-2020: Lehtori Eeva-Leena Rautama

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa:

1. selittää atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän perusperiaatteet ja kuvata eri kemialliset sidostyypit
2. selittää sitoutumisen merkityksen aineen rakenteeseen sekä kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin myös sovellusten kannalta
3. kirjoittaa kemiallisia reaktioyhtälöitä sekä hallitsee kemiallisen tasapainon alkeet, ja osaa soveltaa niitä käytännössä 
4. kuvata sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutuksia, selittää niiden avulla molekyylien rakennetta sekä soveltaa niitä alkuaineiden analytiikassa
5. työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja dokumentoida työtään

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi jossa perehdytään seuraaviin:

  • Atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sitoutuminen
  • Stoikiometria, reaktioyhtälöt
  • Kaasut, nestemäinen ja kiinteä olomuoto
  • Tasapainoreaktiot
  • Spektrofotometria, AAS, gravimetria, titrimetria

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (56-70 h):
- Luennot 44 h
- Laboratoriotyöt 14-26 h

Oma työ (65-77 h):
- Kotilaskut 24 h
- Loppuraportin laatiminen 5 h
- Tentti tai muu arviointi 6 h
- Itsenäinen opiskelu 30-42 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleinen kemia: Tro, Chemistry, A Molecular Approach, Pearson, 3. painos, 2014. 

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1200

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Description