Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- hahmottaa molekyylin rakenteen ja reaktiivisuuden väliset yhteydet

- kemiallisten reaktioiden ja tasapainojen kuvauksen, sekä reaktiomekanismien perusteet

- reaktiokinetiikan perusteet

- suunnitella yksinkertaisia reaktioita ja toteuttaa ne

- seurata reaktion etenemistä keskeisimmillä analyyttisillä menetelmillä

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.01.2017 - 31.03.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Koskinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Joensuu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kemian peruskurssi, jossa perehdytään seuraaviin: Molekyylin rakenteen ja reaktiivisuuden yhteys. Kemiallisten reaktioiden ja tasapainojen perusteet sekä reaktiomekanismien perusteet. Reaktiokinetiikan perusteet. Yksinkertaisten reaktioiden suunnittelu ja toteutus, sekä niiden etenemisen seuraaminen keskeisimmillä analyyttisillä menetelmillä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laboratoriotyöt, laskuharjoitukset, tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus (78 h):

  Luennot 12 x 3 t (36 h)

  Oma työ  (57 h)

  Tentti tai muu arviointi 4 h

  Itsenäinen opiskelu (pitää sisällään mm. projektityöstä raportoimisen ja laboratoriotöiden esivalmistelut) 53

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Clayden-Greeves-Warren, Organic Chemistry, 2. painos, kappaleet 6-17. Oxford University Press 2012.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssia ei voi sisällyttää kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijan tutkintoon. (päätös KTAK 20.11.2018)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A1200 tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description