Credits: 5

Schedule: 05.01.2017 - 07.04.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

1. tunnistaa kuinka kemia on läsnä arjessa ja kuinka sitä hyödynnetään käytännön elämän ongelmien ratkaisemisessa

2. hahmottaa terveyteen, energiaan ja ympäristöön sekä tiedepolitiikkaan liittyviä päätöksiä

3. hyödyntää kemian perusymmärrystä alan ulkopuolisissa opinnoissa ja harjoituksissa

4. perusteet, joilla voi edetä kemiaan liittyvissä jatko-opinnoissa

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi, jossa perehdytään:

  • Atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen perusperiaatteisiin
  • Kemiallisiin reaktioihin, reaktioyhtälöihin ja niiden soveltamiseen
  • Kemialliseen tasapainoon
  • Sähkökemiallisiin ilmiöihin
  • Materiaalikemiaan (esim. elektroniikka- ja energiamateriaalit sekä alkuainevarannot)
  • Orgaanisen kemian perusteisiin ja tuotteisiin
  • Kemialliseen työturvallisuuteen

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja luentotehtävät, laskuharjoitukset ja tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (36-48 h)
Luennot (2 * 2 h/vko) 24 h
Laskuharjoitukset (2-4 h/vko) 12-24 h
Tentti tai muu arviointi 3 h
Itsenäinen opiskelu 84-96 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1250

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssia ei voi sisällyttää kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijan tutkintoon.

Description