Laajuus: 5

Aikataulu: 05.01.2017 - 07.04.2017

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

1. tunnistaa kuinka kemia on läsnä arjessa ja kuinka sitä hyödynnetään käytännön elämän ongelmien ratkaisemisessa

2. hahmottaa terveyteen, energiaan ja ympäristöön sekä tiedepolitiikkaan liittyviä päätöksiä

3. hyödyntää kemian perusymmärrystä alan ulkopuolisissa opinnoissa ja harjoituksissa

4. perusteet, joilla voi edetä kemiaan liittyvissä jatko-opinnoissa

 

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi, jossa perehdytään:

  • Atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen perusperiaatteisiin
  • Kemiallisiin reaktioihin, reaktioyhtälöihin ja niiden soveltamiseen
  • Kemialliseen tasapainoon
  • Sähkökemiallisiin ilmiöihin
  • Materiaalikemiaan (esim. elektroniikka- ja energiamateriaalit sekä alkuainevarannot)
  • Orgaanisen kemian perusteisiin ja tuotteisiin
  • Kemialliseen työturvallisuuteen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja luentotehtävät, laskuharjoitukset ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (36-48 h)
Luennot (2 * 2 h/vko) 24 h
Laskuharjoitukset (2-4 h/vko) 12-24 h
Tentti tai muu arviointi 3 h
Itsenäinen opiskelu 84-96 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1250

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssia ei voi sisällyttää kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijan tutkintoon.

Opintojakson kuvaus