Omfattning: 5

Tidtabel: 05.01.2017 - 07.04.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

1. tunnistaa kuinka kemia on läsnä arjessa ja kuinka sitä hyödynnetään käytännön elämän ongelmien ratkaisemisessa

2. hahmottaa terveyteen, energiaan ja ympäristöön sekä tiedepolitiikkaan liittyviä päätöksiä

3. hyödyntää kemian perusymmärrystä alan ulkopuolisissa opinnoissa ja harjoituksissa

4. perusteet, joilla voi edetä kemiaan liittyvissä jatko-opinnoissa

 

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi, jossa perehdytään:

  • Atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen perusperiaatteisiin
  • Kemiallisiin reaktioihin, reaktioyhtälöihin ja niiden soveltamiseen
  • Kemialliseen tasapainoon
  • Sähkökemiallisiin ilmiöihin
  • Materiaalikemiaan (esim. elektroniikka- ja energiamateriaalit sekä alkuainevarannot)
  • Orgaanisen kemian perusteisiin ja tuotteisiin
  • Kemialliseen työturvallisuuteen

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja luentotehtävät, laskuharjoitukset ja tentti.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (36-48 h)
Luennot (2 * 2 h/vko) 24 h
Laskuharjoitukset (2-4 h/vko) 12-24 h
Tentti tai muu arviointi 3 h
Itsenäinen opiskelu 84-96 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1250

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssia ei voi sisällyttää kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijan tutkintoon.

Beskrivning