CS-E4570 Advanced Course in Boolean Satisfiability

CS-E4570 Advanced Course in Boolean Satisfiability

CS-E4570 Advanced Course in Boolean Satisfiability

Tidtabell: 10.04.2017 - 19.05.2017

Undervisningsperiod: Course removed from course selection. Substitutive course CS-E3220 Declarative Programming.

Omfattning: 5

Lärare: Tommi Junttila, Tomi Janhunen, Jussi Rintanen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning