CS-E5400 Tietojärjestelmien hankinta ja hankejohtaminen

CS-E5400 IS Procurement and Portfolio management

CS-E5400 Anskaffande av och portföljhantering för datasystem

Tidtabell: 21.02.2017 - 28.03.2017

Undervisningsperiod: Course removed from course selection. Please contact prof. Martti Mäntylä.

Omfattning: 4-6

Lärare: Martti Mäntylä, Kari Hiekkanen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning