Credits: 1

Schedule: 05.09.2016 - 09.09.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heli Rekula, Niko Luoma, Hanna Weselius, Marjaana Kella

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maisteriopintojen suunnittelu kullekin opiskelijalle mielekkääksi. Opintojen sisällön, rakenteen ja aikataulujen hahmottaminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa oman kiinnostusalueensa ja mahdollisen urasuunnitelmansa pohjalta. Suunnitelma laaditaan yhdessä koulutusohjelman opintokoordinaattorin ja akateemisten ohjaajien kanssa. Suunnitelma tulee sisältää koulutusohjelman tutkintorakenteen mukaiset pakolliset opintojaksot, valinnaiset opinnot sekä mahdolliset omat projektit ja vaihto-opinnot. Opintojaksot suoritetaan aikataulujen mukaisesti kahdessa vuodessa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen orientaatioon opintojen alussa, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja osallistuminen henkilökohtaisiin opintosuunnittelupalavereihin sekä henkilökohtaiseen opintojen arviointiin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

17 tuntia opiskelijan omaa työskentelyä ja 10 tuntia suunnittelupalavereja ja luentoja.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 21177 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-E3000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Henkilökohtaisten opintosuunnittelupalavereiden ajat sovitaan erikseen lukuvuoden alussa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ainoastaan valokuvataiteen maisteritutkinnon opiskelijoille.

Description