DOM-E3028 (L01) Maisterin tutkinnon opinnäyteseminaari

DOM-E3028 Master's Thesis Seminar

DOM-E3028 Lärdomsprovsseminarium

Tidtabell: 04.10.2016 - 04.04.2017

Undervisningsperiod: Maisteriopintojen 2. opintovuoden periodeissa I-IV.

Omfattning: 5

Lärare: Jyrki Parantainen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning