Omfattning: 1

Tidtabel: 05.09.2016 - 26.05.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - V 2018-2019 (syksy & kevät)

I - V 2019-2020 (syksy & kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Opiskelija osaa suunnitella ja seurata opintojaan ja reflektoida omia opiskelutaitojaan sekä motivaatiotaan opiskeluun. Opiskelija on tutustunut sähkötekniikan korkeakoulun tutkimukseen. Opiskelija osaa esitellä työnsä tuloksia yleisölle suullisesti ja kirjallisesti.

2019-2020: Opiskelija osaa suunnitella ja seurata opintojaan ja reflektoida omia opiskelutaitojaan sekä motivaatiotaan opiskeluun.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Akateeminen ohjaus, opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Posterin tekeminen yhden tutkimusryhmän toiminnasta pienryhmässä ja sen esittely.Vastaaminen opiskeluhyvinvointikyselyyn. Sisältö vaihtelee vuosittain.

2019-2020: Sisältö vaihtelee vuosittain.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019_Akateeminen ohjaus, posterin teko ja esittely, muiden postereihin tutustuminen, HOPSin laatiminen, opiskeluhyvinvointikysely.

Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan kurssin alkaessa Mycoursesisa.

2019-2020: Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan kurssin alkaessa Mycoursesisa. 

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 7h

Itsenäinen työskentely 20h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinto-opas. Jaettava materiaali.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A0120

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Beskrivning