Laajuus: 5

Aikataulu: 02.01.2017 - 19.05.2017

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V 2018-2019 (kevät), III - V 2019-2020 (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee C-ohjelmointikielen perusteet ja osaa itsenäisesti toteuttaa lyhyitä ohjelmia C-ohjelmointikielellä.       

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestelmäläheisten ohjelmointikielten peruskäsitteet ja C-kielen perusteet. Dynaaminen muistinhallinta ja sen sovellutukset tavallisimpien tietorakenteiden yhteydessä. Ohjelmointi- ja vianmääritystyökalujen peruskäyttö. Lyhyitä ohjelmointiharjoituksia C-kielellä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt ja tentti

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

19 h kontaktiopetusta
115 h omatoimista opiskelua

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A1100, AS-0.101/AS-0.1101/AS-0.1103

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7100

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot ohjelmoinnista (esim. CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 4: Englanti, pyydettäessä suomi tai ruotsi.

Opintojakson kuvaus