Omfattning: 5

Tidtabel: 02.01.2017 - 19.05.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V 2018-2019 (kevät), III - V 2019-2020 (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee C-ohjelmointikielen perusteet ja osaa itsenäisesti toteuttaa lyhyitä ohjelmia C-ohjelmointikielellä.       

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestelmäläheisten ohjelmointikielten peruskäsitteet ja C-kielen perusteet. Dynaaminen muistinhallinta ja sen sovellutukset tavallisimpien tietorakenteiden yhteydessä. Ohjelmointi- ja vianmääritystyökalujen peruskäyttö. Lyhyitä ohjelmointiharjoituksia C-kielellä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt ja tentti

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

19 h kontaktiopetusta
115 h omatoimista opiskelua

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A1100, AS-0.101/AS-0.1101/AS-0.1103

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7100

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot ohjelmoinnista (esim. CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 4: Englanti, pyydettäessä suomi tai ruotsi.

Beskrivning