Credits: 5

Schedule: 12.09.2016 - 24.10.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018-2019 (syksy), I 2019-2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittamisen jälkeen oppilas osaa seuraavat asiat:
1) Tuntee liikenteen mallintamisen periaatteet eri aikaskaaloissa.
2) Pystyy soveltamaan Markovin prosesseja mallintamaan yksinkertaisten tietoliikennejärjestelmien ja tietokonelaitteistojen liikenneprosessia.
3) Osaa analysoida näitä malleja systeemin suorituskyvyn arvioimiseksi.
4) Tuntee verkkojen luotettavuusanalyysin perusperiaatteet ja yksinkertaiset mallit.
5) Tuntee tietoverkkojen liikenteenhallinnan ja verkonsuunnittelun matemaattiset menetelmät.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyyslaskennan kertaus. Poisson-prosessi ja uusiutumisprosessit. Diskreettitilaiset ja jatkuva-aikaiset Markovin prosessit. Syntymä kuolemaprosessit. Markovin ketjut. Johdatus teleliikenneteoriaan. Liikenteen mallinnus eri aikaskaaloissa. Estojärjestelmät. Jonotusjärjestelmät. Jakojärjestelmät. Johdatus verkkojen luotettavuusteoriaan. Verkkojen liikenteenhallinta, reititys ja kuormantasaus.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen: tentti
Vapaaehtoinen: laskuharjoitukset

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontakti opetus: 45 h
Itseopiskelu: 90 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot.

Kirja: T. Bonald ja M. Feuillet, "Network Performance Analysis", Wiley, 2011.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.1146

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7210

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensimmäisen vuoden matematiikankurssit ja todennäköisyyslaskennan perusteet.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description