Credits: 5

Schedule: 31.10.2016 - 14.12.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II 2018-2019 (syksy), II 2019-2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
(i) määritellä ja soveltaa informaatioteorian peruskäsitteitä (entropia, jne.),
(ii) erotella häviöllistä ja häviötäntä tiedon pakkausta ja kuvata keskeisimpiä pakkausmenetelmiä,
(iii) luoda tehokas pakkausjärjestelmä annetulle informaatiolähteelle,
(iv) laskea yksinkertaisen tietoliikennekanavan kapasiteetin,
(v) selittää takaisinkytkennän sekä monen lähettäjän ja vastaanottajan vaikutukset kapasiteettiin ja koodaukseen, sekä
(vi) kuvailla tieteellistä julkaisuprosessia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus informaatioteoriaan ja sen sovelluksiin informaatioteknologiassa. Entropian muodot sekä kytkentä kanava- ja lähdekoodaukseen. Lähdekoodauksen (pakkauksen) perusmenetelmät, mukaan lukien Huffman ja Lempel-Ziv. Kanavan kapasiteetti ja kanavakoodauksen peruskäsitteet. Diskreetit, jatkuvat ja monen käyttäjän kanavat.
Tutkimus- ja tiedonhankintataidot.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, luennot, laskuharjoitukset.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot/kontaktiopetus 39 h
Itsenäinen opiskelu 96h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

T.M. Cover & J.A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed., Wiley, Hoboken, 2006.
Opettajan tuottama muu materiaali.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-72.2410

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7220

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A0504 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi,  ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi (5op)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description