Credits: 5

Schedule: 03.01.2017 - 31.03.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV  2018-2019 (kevät), III - IV  2019-2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät, ohjelmointitehtävät

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.2188

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7241

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7100

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description