Credits: 5

Schedule: 20.02.2017 - 19.05.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on kansainvälinen kanditason osaaminen sähköenergiatekniikasta mukaan lukien perinteiset ja modernit energiatuotannon tavat. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmän toimintaperiaatteen, osaa järjestelmän ja sen komponenttien malleja ja osaa analysoida matemaattisesti niiden avulla järjestelmän toimintaa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, kolmivaihejärjestelmä, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, muuntajat, sähkökoneet, sähköverkot tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja kaksi välikoketta/tentti. Lopullinen arvosana muodostuu harjoitusten ja välikokeiden/tentin perusteella.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 72 h, itsenäinen opiskelu ja työssä oppiminen 42 h, kertausta 18 h, tentti 3 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mohamed A. El-Sharkawi, Electric Energy, An Introduction, 3rd Edition, CRC Press, ISBN 978-1-4665-0303-8.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa ELEC-C6001

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C8001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu sähköenergiatekniikan perusteita tarvitseville.

Kieliluokka 1 Suomi

Description