Laajuus: 5

Aikataulu: 12.09.2016 - 21.05.2017

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V 2018-2020 (syksy-kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa kertoa oman tutkinto-ohjelmansa alalla tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
hyödyntäen esimerkkejä teollisuudesta, terveydenhuollosta ja tiedeyhteisöstä. Monimuoto-opetuksessa, jossa on merkittävä painopiste omalla konkreettisella laboratoriotyöskentelyyn osallistumisella ja omien oppimistavoitteiden asettamisella, opiskelijalle muodostuu jo opintojen alussa käsitys yliopisto-opiskelun erityispiirteistä, joita ovat mm. akateeminen vapaus, tutkimuslähtöisyys, kriittisyys, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kokeilevuus, kekseliäisyys ja ongelmanratkaisuhakuisuus osana ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opiskelija juurtuu osaksi tiedeyhteisöään samalla,
kun hän osallistuu eri korkeakoulujen (ELEC, CHEM, SCI kanssa yhteistyössä tuotettuihin laboratorioharjoituksiin. Kurssin alussa opiskelija omaksuu perusteet laboratoriotyöskentelyyn liittyvistä työ- ja kemikaaliturvallisuusasioista.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työ- ja kemikaaliturvallisuus, geenitekniikka ja tutkimuksen esteettiset sekä eettiset kysymykset, soluviljely, mikroskopia, biopolymeerien valmistus, aineen rakennetutkimus ja materiaalien käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa, lääketieteellinen kuvantaminen, ihmisen fysiologisen tilan seuraaminen eri menetelmillä, opiskelijalähtöistä oppimistavoitteiden asettelua sekä tulosten esittely yksilöinä/ryhmissä suullisesti ja kirjallisesti. Oman mittauksen suunnittelu, toteutus, virhetarkastelu ja esittely ryhmässä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia. Kurssilla ei ole tenttiä. Arviointikohteita ovat:

Kirjalliset harjoitustehtävät I periodissa (yksilö-/ryhmäarviointi),

Laboratorioharjoitusraportit (läsnäolo laboratorioharjoituksessa vaaditaan) II-V periodissa (ryhmäarviointi),

Omamittaustyö II-IV periodien aikana (ryhmäarviointi) ja

Loppuraportti V periodissa (yksilöarviointi).

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

35 h kontaktiopetusta, 100 h itsenäistä opiskelua, n. 80 % pakollista läsnäoloa koskien laboratoriotöihin johdattelevia luentoja ja varsinaista laboratoriotyöskentelyä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luennoilla

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

oodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Opintojakson kuvaus