Omfattning: 5

Tidtabel: 12.09.2016 - 21.10.2016

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018-2019 (Autumn), I 2019-2020 (Autumn)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After this course student understand principles of wireless systems.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Principles of wireless system engineering. Basic models for wireless communication channel. Wireless link and link budget. Multiplexing principles (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA), duplexing (FDD, TDD), capacity, coverage and interference. Wireless personal area networks. Wireless local area networks. Mobile communication systems.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Examination, Quizzes, Pre-Lecture Activities, Project assignments, Homework

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hours 27 h
Individual study 100 h

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-72.3216

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E7120

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-C7110 (recommended), ELEC-C7230 (or equal knowledge)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3: English

Beskrivning