ELEC-E8002 Project work A - Theory

ELEC-E8002 Project work A - Theory

ELEC-E8002 Project work A - Theory

Tidtabell: 02.01.2017 - 15.05.2017

Undervisningsperiod: III-IV

Omfattning: 5

Lärare: Lauri Palva, Timo Oksanen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning