Omfattning: 5

Tidtabel: 02.01.2017 - 29.03.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

John Millar

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (Spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

You will understand the role, context and contemporary challenges of electricity distribution networks.

You will be able to plan urban and rural electricity distribution networks.

You will gain a critical overview of electricity markets and regulation.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Technical and economic aspects of electricity distribution network planning, functioning of electricity markets and regulation of the distribution business.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Exam, group assignments.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching 50 h, Assignments 30 h, independent studies and work-based learning 20 h, revision 22 h, exam 3 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1) Lecture slides,

2) pdf documents, links to websites

3) Lakervi & Holmes: Electricity Distribution Network Design, 2nd Edition, IEE.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Replaces S-18.3153 and S-18.3154

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8406

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8413 Power Systems or comparable knowledge.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Course starts in week 2

Language class 3 English

Beskrivning