Omfattning: 5

Tidtabel: 15.09.2016 - 08.12.2016

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on antaa käytännön valmiudet tehoelektroniikkalaitteiden komponenttien mitoitukseen ja valintaan valmistajien datalehtien perusteella.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Diodien, tyristorien ja tehotransistorien ominaisuudet ja toiminta. Jäähdytyksen mitoitus. Suojaus ylijännitteiltä ja -virroilta. EMC-suojaus. Resistiiviset, kapasitiiviset ja induktiiviset komponentit. Ohjaussignaalien siirtoon käytetyt laitteet. Kurssiin sisältyy suunnitteluharjoitus.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, suunnitteluharjoitus ja tentti.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 49 h, itsenäinen opiskelu ja työssä oppiminen 65 h, kertausta 18 h, tentti 3 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Niiranen: Tehoelektroniikan komponentit, Otatieto 575, 4. painos 2007 (osittain) ja jaettava materiaali.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa S-81.3120

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8421

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8412 Power Electronics tai vastaavat tiedot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti (0-25 pistettä) ja vapaaehtoinen suunnitteluharjoitus (0-5 pistettä). Tentistä on saatava vähintään 11,5 pistettä.
Arvostelu (yhteispisteet):
0,0-13,5 = 0
14,0-16,0 = 1
16,5-19,5 = 2
20,0-23,0 = 3
23,5-26,5 = 4
27,0-30,0 = 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Beskrivning