ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3013.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3013.kand Kandidatarbete och seminarium

Aikataulu: 13.09.2016 - 14.12.2016

Opetusperiodi: I - II, III - V

Laajuus: 10

Opettaja: Markus Turunen

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen