ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3013.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3013.kand Kandidatarbete och seminarium

Tidtabell: 13.09.2016 - 14.12.2016

Undervisningsperiod: I - II, III - V

Omfattning: 10

Lärare: Markus Turunen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning