ELEC3014.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3014.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3014.kand Kandidatarbete och seminarium

Aikataulu: 13.09.2016 - 07.12.2016

Opetusperiodi: I - II, III - IV

Laajuus: 10

Opettaja: Kai Zenger, Pekka Forsman

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen