ELEC3014.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3014.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3014.kand Kandidatarbete och seminarium

Tidtabell: 13.09.2016 - 07.12.2016

Undervisningsperiod: I - II, III - IV

Omfattning: 10

Lärare: Kai Zenger, Pekka Forsman

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning