ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3015.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3015.kand Kandidatarbete och seminarium

Aikataulu: 13.09.2016 - 07.12.2016

Opetusperiodi: I-II (syksy 2017), III-V (kevät 2018)

Laajuus: 10

Opettaja: Samuli Aalto, Esa Ollila

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen