ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3015.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3015.kand Kandidatarbete och seminarium

Tidtabell: 13.09.2016 - 07.12.2016

Undervisningsperiod: I-II (syksy 2017), III-V (kevät 2018)

Omfattning: 10

Lärare: Samuli Aalto, Esa Ollila

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning