ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3015.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3015.kand Kandidatarbete och seminarium

Aikataulu: 10.01.2017 - 26.04.2017

Opetusperiodi: I-II (syksy 2017), III-V (kevät 2018)

Laajuus: 10

Opettaja: Esa Ollila, Kalle Ruttik

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen