Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus

Eri-0.2160 Conducting Small Group Activities

Eri-0.2160 Grupphandledning

Aikataulu: 10.04.2017 - 15.05.2017

Opetusperiodi: IV (2016-2017) - V (2017-2018). Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella. Lukuvuonna 2016-2017 tutoriksi haluavien tulee osallistua koulutukseen huhti/toukokuussa 2016.

Laajuus: 1

Opettaja: Sari Salmisuo, Tiina Kerola

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen