Credits: 5

Schedule: 03.01.2017 - 16.02.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa laskea approksimaatioita osittaisderivaattojen avulla
- osaa ratkaista yhtälöryhmiä Newtonin menetelmällä
- tuntee ja ymmärtää optimoinnin perusideoita
- osaa käyttää Lagrangen kertoimia
- osaa laskea taso- ja avaruusintegraaleja
- osaa vaihtaa integroimisjärjestyksen tasointegraalissa
- osaa vaihtaa muuttujia taso- ja avaruusintegraalissa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

usean muuttujan funktiot ja niiden derivaatat, usean muuttujan funktion optimointi, taso- ja avaruusintegraalit.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhdessä kurssin MS-A03XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 kanssa korvaa kurssit Mat-1.1020, Mat-1.1220, Mat-1.1320, Mat-1.1420, Mat-1.1520, Mat-1.1620, Mat-1.1720.

Yhdessä joko kurssin MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet tai kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1120.

Voidaan korvata kursseilla MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0204

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A00XX Matriisilaskenta, MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Description